Nhà Hàng

Thời gian hoạt động:

 Ăn Sáng:

Từ 6h00 đến 10h00

Có dịch vụ đưa bữa ăn sáng lên tận phòng

Ăn Trưa:

Từ 11h30 đến 14h00

Phục vụ thực đơn gọi món

Trà Chiều:

Từ 14h00 đến 17h00

Ăn Tối:

Từ 18h00 đến 22h00

Phục vụ bữa tối sang trọng (Fine Dining)